Περιγραφή νέου περιστατικού οφθαλμικής διροφιλαρίασης υπό τον επιπεφυκότα στην Ελλάδα

Περιγραφή νέου περιστατικού οφθαλμικής διροφιλαρίασης υπό τον επιπεφυκότα στην Ελλάδα